• info@adbeacon.si
  • +386 40 553 403

Storitve

Komunikacija

PR

Od nekdaj so se ljudje veliko ukvarjali s tem, kako jih drugi vidijo oziroma kaj si o njih mislijo. To je razumljivo, saj smo ljudje družbena bitja. Podjetja in organizacije pa so bile nekoč predvsem skupine, ki so se v glavnem ukvarjale s same seboj, z lastno uspešnostjo in javna podoba je bila šele na koncu prioritetnega lista. V današnjem času, ko je informiranost izredna, ko javni mediji oblikujejo javno mnenje in ko javnost postaja vse bolj kritična do najrazličnejših tem, posameznikov in skupin, pa javna podoba postaja ena glavnih prioritet organizacij in podjetij. V takšnih okoliščinah postaja izredno pomembno, kaj in na kakšen način podjetje ali organizacija sporoča javnosti. Pogosto je od odnosov z javnostjo (PR) odvisna uspešnost posamezne organizacije ali podjetja, včasih je od dobrega PR-a odvisen celo obstoj podjetja ali organizacije. Zato PR-a nikakor ne velja prepuščati naključju. Vse bolj pomemben je tudi t. i. vsebinski marketing, kjer je pomembno, kaj in komu podjetje ali organizacija sporoča. Naše podjetje na prvovrsten način izvaja pripravo in zasnovo PR kampanj (produktni, korporativni in krizni PR), s pomočjo vsebinskega marketinga pa za naročnika privabljamo točno določene kupce v točno določenem nakupovalnem stadiju s pomočjo kakovostne vsebine. Z nami boste pridobili veliko moč komuniciranja, povečali ugled, prepoznavnost in lastno kredibilnost. Naše največje odlike so ustvarjanje pozitivnih zgodb ter priljudno, zabavno in zanimivo komuniciranje, s pomočjo katerega nevsiljivo in pozitivno, a učinkovito vplivamo na vaše ciljne publike


Vsebinski marketing

Vsebinski marketing ni enak PR-ju. Je marketing, ki privablja relevantne kupce skozi kvalitetno vsebino. Je strategija s katero lahko dosežemo točno določeno ciljno publiko v točno določenem nakupnem stadiju in jih hitreje spravimo v nakupno razpoloženje. Poslužujemo se zabavnih, zanimivih, informativnih in koristnih vsebin, ki uporabniku niso invazivne še vedno pa vplivajo na njegove odločitve. Skozi vsebino si istočasno povečujemo ugled, prepoznavnost blagovne znamke in kredibilnost. Je ključno za povečanje zaupanja in pridobivanja novih kupcev.

Spoznajmo se

kontaktirajte nas